Mount Washington

1872

View this item

Mount Washington