Sarincello Claim

September 2, 1909

View this item

Sarincello Claim