Mount Washington

1890

View this item

Mount Washington