South Shore, Mount Washington, Beechview

1917

View this item

South Shore, Mount Washington, Beechview